Skip to main content

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jako instytucja szkoleniowa w Sporcie, Sporcie Osób Niepełnosprawnych i Rekreacji Ruchowej jest pierwszym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej w Polsce, które uzyskało państwowe uprawnienia do certyfikowania i walidacji kwalifikacji w Sporcie zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – USTAWA O ZSK Z 22 GRUDNIA 2015 ROKU.

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK): 

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji . ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Pełną informację o ZSK znajdziecie: ZSK - Zintegrowany System Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl)

Do ZSK zgłoszone i zatwierdzone są następujące kwalifikacje, w których kształci TZ TKKF:

- instruktor jogi akademickiej

https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13482 

- instruktor fitness - formy grupowe 

Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu (kwalifikacje.gov.pl)

- prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej 

https://kwalifikacje.edu.pl/nowa-kwalifikacja-w-zsk-prowadzenie-cwiczen-dla-kobiet-w-ciazy-prawidlowej/ 

- prowadzenie procesu treningowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie 

https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13992&fbclid=IwAR3_yn0tc7WTlznJBe_zGVJj9D63ztF1YDOAkPm7wMKXGVf3EzAzrvw7Qow

 

Ponadto na zatwierdzenie czekaja następujące zgłoszone kwalifikacje: 

- prowadzenie zajeć jogi akademickiej dla osób w trakcie i po leczeniu onkologicznym