Skip to main content

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu powołany do życia został Uchwałą Toruńskiego Związku TKKF z dnia 27.04.2011 r. Od tej chwili zatwierdza i nadzoruje szkolenia Instruktorów Rekreacji Ruchowej, Trenerów Osobistych oraz Menedżerów Sportu organizowanych na podstawie programów szkoleniowych należących do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie całej Polski. Absolwentom w/w kursów Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF nadaje tytuł zawodowy potwierdzony legitymacją instruktora, trenera lub menedżera. Działania Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu są zgodne z:

  • ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.Nr 127, poz 857 ze zm.)
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz.U.Nr .31, poz.216)
  • Europejską Kartą Sportu przyjętą przez Komitet Rady Europy w dniu 24 września 1992 r. zmienioną w 2001.
  • ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r 
  • ustawą Deregulacyjną z 2015 roku

UWAGA!!!

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829 ) Toruński Związek TKKF w dniu 26.11.2013 przyjął uchwałę w sprawie upowszechniania systemu kształcenia instruktorów, trenerów i menadżerów sportu. Na mocy tej uchwały Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu będzie nadzorował szkolenia instruktorów, trenerów i menedżerów sportu w sporcie dla wszystkich , rekreacji ruchowej, sporcie i rekreacji osób niepełnosprawnych.