Skip to main content

100 lat MARATONU w POLSCE 

 

wydłużamy zapisy: do 8 czerwca (do godziny 24.00) 

LINK DO ZAPISÓW: https://zapisy.sts-timing.pl/940/

 
15 czerwca 2024 mija dokładnie 100 lat od pierwszego biegu długodystansowego, który odbywał się na trasie: Płutowo - Toruń. Chcąc uczcić tę okrągłą rocznicę, upamiętnić 10 uczestników biegu sprzed 100 lat, organizujemy bezpłatny Bieg Sztafetowy  na Stadionie Miejskim w Toruniu.
Każda Drużyna Sztafeta będzie miała do pokonania 400 m - 1 okrążenie na bieżni. Sztafet będzie maksymalnie 93 i przebiegniemy w sumie dystans, jaki pokonywali biegacze 100 lat temu (37500 m).
Zachęcamy różne podmioty: szkoły, przedszkola, kluby, firmy, rodziny do zapisywania się. 

Każda Drużyna Sztafetowa musi mieć swoją nazwę własną. Mile widziane przemyślane stroje członków sztafety, nietuzinkowy sposób prezentacji. Gdy Drużyna Sztafetowa będzie obiegać swoje "kółko" spiker przedstawi Drużynę Sztafetową, jej członków. Przedstawienie Drużyny Sztafetowe może zawierać treści reklamowe!
Bieg jest bezpłatny - ale my wierzymy w potencjał biegaczy i prosimy każdego startującego o symboliczną monetę 5 zł, która zostanie przekazana na Hospicjum w Toruniu "Nadzieja".
 
 
 
 
Sponsorzy (mamy nadzieję, będzie ich więcej:)): 
 
 
Naszym partnerami i sponsorami są: 
REGULAMIN
Biegu Sztafetowego na Dystansie Biegu Maratońskiego z 1924 roku (37500 m)
z okazji 100-lecia Maratonu w Polsce
Toruń; 15 czerwca 2024
 
I Organizatorzy
- Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń
- Stowarzyszenie Run tu Run
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
- Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Urząd Marszałkowski w Toruniu
- Gmina Miasta Toruń
 
II Cele imprezy:
- upamiętnienie I Biegu Maratońskiego, który odbył się 15 czerwca 1924 na trasie Toruń – Płutowo
- upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- promocja województwa kujawsko – pomorskiego oraz miasta Torunia
- wspieranie aktywności fizycznej wszystkich grup społecznych (także seniorzy oraz dzieci i młodzież, kobiety)
- wspieranie poczucia wspólnoty
- szerzenie idei wolontariatu
- promocja treści patriotycznych
- upamiętnienie pierwszych biegaczy maratońskich w Polsce
- wsparcie toruńskiego Hospicjum Nadzieja
 
III Termin, miejsce i przebieg Biegu 
1. Start: 15 czerwca 2024
2. Miejsce i godzina: godzina 9.00 na Stadionie Miejskim im. G. Duneckiego w Toruniu (ul. Bema 23/29 w Toruniu)
3. Szczegółowy opis zamieszczony jest na stronie www.maraton.pl oraz na fb TKKF.
4. Długość trasy całego biegu: 37 500 m (pokonywana przez wszystkie sztafety!) 
5. Każda Drużyna Sztafetowa będzie miała do pokonania, wspólnie w grupie (wszyscy biegną w jednym czasie), dystans 400 metrów (1 okrążenie na bieżni lekkoatletycznej).
6. Strefa zmian drużyn sztafetowych będzie dokładnie oznakowana.
Ostatnia sztafeta powinna ukończyć bieg pomiędzy 13-14 godziną.
7. Wszystkie drużyny sztafetowe zostaną powiadomione o godzinie zbiórki zawodników w strefie zmian. Kolejność startu poszczególnych Drużyn Sztafetowych będzie dostępna na stronie www.maraton.pl od 13 czerwca oraz będzie umieszczona 15.06 na Stadionie w widocznych miejscach. 
 
 
IV Zasady uczestnictwa
1. Udział w Biegu mogą wziąć wszyscy obywatele Unii Europejskiej.
2. Każda Drużyna Sztafetowa wyznacza swojego Kierownika Sztafety, którym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
3. Odpowiedzialność za uczestników poniżej 18 roku życia ponoszą Kierownicy Sztafety/Opiekunowie Prawni.
4. W biegu będą brały udział Drużyny Sztafetowe liczące minimum 1 osobę, a maksymalnie 13 uczestników. Drużynę Sztafetową mogą tworzyć członkowie jednej rodziny, mieszkańcy domu, ulicy, klubu sportowego, parafii, organizacji, szkoły, uczelni, pracownicy jednej firmy itp. Każda Drużyna Sztafetowa powinna mieć swoją nazwę własną podawaną przy zgłoszeniu.
5. Każdy uczestnik Drużyny Sztafetowej w swoim zakresie musi zapewnić sobie strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe).
6. W przypadku zgłoszeń Drużyn Sztafetowych liczących powyżej 13 osób prosimy o kontakt osobisty z Organizatorem (TZ TKKF, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
 
V Zgłoszenia
1. Zgłoszenia uczestnictwa poszczególnych Drużyn Sztafetowych (z podaniem nazwy własnej sztafety) z pełnymi składami (1-13 osób) oraz składami rezerwowymi będą się odbywać dwiema drogami:
- elektroniczną od 23 kwietnia 2024: LINK DO ZAPISÓW: https://zapisy.sts-timing.pl/940/
 
Zapisy będą trwały do 8 czerwca  2024 do godziny 24.00.
 
- osobiście w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 507 893 310) od 25.04 do 16.05.2024
2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie (jedną z 2 dróg) Zgłoszenia.
3 Po wypełnieniu Zgłoszenia przez link zgłoszeniowy https://zapisy.sts-timing.pl/940/
na podany w Zgłoszeniu mail zostanie wysłana prośba o przesłanie osobowego składu Drużyny Sztafetowej oraz krótkiego opisu Drużyny Sztafetowej (do 11 czerwca), który będzie odczytywany przez Spikera w dniu 15 czerwca. 
 
3. Uczestnictwo w biegu zwolnione jest z opłaty startowej.
Każdy startujący proszony jest o wrzucenie minimum 2/5 zł na cel charytatywny: wsparcie toruńskiego Hospicjum Nadzieja w Toruniu.
 
Hasło zbiórki: WRZUĆ 5-TAKA NA DZIECIAKA
4. W Biegu Sztafetowym może wystartować maksymalnie 93 Drużyn Sztafetowych. O kolejności przyjmowania Zgłoszeń Drużyn Sztafetowych decyduje termin zgłoszenia (jedną z 2 dróg).
5. Kierownik Drużyny Sztafetowej, która dopełniła warunków zgłoszenia (zgłoszenie), odbiera numer startowy dla całej Drużyny przed swoim startem w dniu 15.06.2024. 
6. Po przebiegnięciu dystansu 400 m każdy zgłoszony uczestnik drużyny sztafetowej (1-13 osób) otrzyma upominki od Organizatorów, które będą odbierane przez Kierownika Drużyny Sztafetowej (odbiera dla całej grupy). 
Upominki odbierane będą z specjalnego miejsca na murawie Stadionu oznakowanego TKKF. 
7. Przedstawienie Drużyn Sztafetowych podczas biegu w dniu 16 czerwca - ZAREKLAMUJ SIĘ PODCZAS BIEGU!
Kierownicy Drużyn Sztafetowych wysyłają na maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 29 maja krótki opis swojej Drużyny Sztafetowej (charakterystyka Drużyny Sztafetowej, członkowie), który będzie odczytany podczas biegu w dniu 15.06.2024 przez Spikera Imprezy (spiker będzie odczytywał dostarczone informacje podczas biegu danej Drużyny Sztafetowej w czasie około 60 s). Teksty nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych i mają na celu wyłącznie prezentację grupy tworzącej Drużynę Sztafetową (mogą zawierać treści reklamowe). Teksty zbyt długie będą redagowane przez Organizatora.
8. Kolejność biegu Drużyn Sztafetowych ustala Organizator i informację wysyła do Kierowników Sztafet do 10.06.2024.
 
 
VI Nagrody i klasyfikacja
1. Każdy zgłoszony uczestnik Drużyny Sztafetowej otrzyma upominki od Organizatorów i Sponsorów Biegu po przebiegnięciu swojego odcinka biegu (1 okrążenie = 400 m). Upominki dla całej Drużyny odbiera Kierownik Drużyny Sztafetowej po przebiegnięciu swojego odcinka 400 m. 
2. Organizatorzy przewidują nagrody, pamiątkowe puchary i upominki m.in.:
- za najciekawszą nazwę sztafety
- interesujący strój członków zespołu sztafety
- dla najmłodszego i najstarszego biegacza
 
3. Wśród wszystkich uczestników sztafet, którzy wystartują i ukończą bieg rozlosowane zostaną cenne nagrody.
Losowanie odbędzie się po ukończeniu biegu ostatniej sztafety. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność podczas losowania (w przypadku osób poniżej 18 rż musi być obecny pełnoletni Kierownik Sztafety/Opiekun Prawny) i zgłoszenie się po wylosowaną nagrodę w przeciągu 2 minut.
W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wylosowaną nagrodę w imieniu członka sztafety może odebrać Kierownik Sztafety posiadający pisemne upoważnienie od członków Sztafety.
4. Po biegu ukaże się Komunikat Końcowy (na stronie www.maraton.pl) zawierający listę startujących sztafet i ich składów osobowych.
 
 
VII Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest TZ TKKF w Toruniu
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem Sztafety w dniu 15.06.2024
2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Sztafecie 100-lecia . Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
3. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z ich udziałem w Sztafecie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób.
4. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych.
VIII Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników Sztafety 100-lecia obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów oraz zawarte w Komunikacie Końcowym.
8. Pisemne protesty przyjmuje Organizator w Biurze Organizacyjnym do godziny 16:00 w dniu odbywania się Zawodów.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Organizator zastrzega możliwość odwołania, zmiany terminu lub wprowadzenia formuły wirtualnej Sztafety 100-lecia w przypadku:
◦ zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia;
◦ wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji biegu
◦ wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie Sztafety – 100 lecia byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
IX Informacje
1. Informacje na temat Sztafety 100-lecia udziela Biuro 100-lecia Maratonu mieszczące się:
- TZ TKKF, Szosa Chełmińska 75 w Toruniu; tel. 507 893 310 (w godzinach 9-13.00 od pon. do piątku).
- w dniu startu 15.06.2024 Biuro 100-lecia znajdować się w miejscu Startu (bieżnia Stadionu, w środku, oznaczona logami TKKF) i będzie czynne od godziny 8.00.
 
Pokaż mniej
Toruń